Hyresvillkor
vid hyra av satellit-enhet
Terms & Conditions

Allmänna hyresvillkor

Övergripande

 • Fjällcom Satellit SOS AB (hädanefter “Fjällcom") köper in enheter för satellitkommunaktion och tjänster som fungerar inom olika nätverk. Detta ger möjligheten att kunna erbjuda en mängd olika lösningar för kundens unika behov.
 • Vi erbjuder support- och räddningstjänster för att kunna ge våra kunder dygnet runt-service, året runt.
 • Vi har utvecklat våra egna applikationer såsom webbplattform, mobilapplikation och en mängd andra lösningar för våra kunder, och till dem som följer resan där hemma. Detta för att vi ska kunna erbjuda unika och exakta lösningar som möter vardera kunds unika behov.
 • För att tillhandahålla dessa avancerade tjänster använder vi vår egen kodning, tredjepartsprogram och flera andra tjänster.
 • Hyresvillkoren nedan klargör vårt beroende av miljöförhållanden och tjänster från tredje part och gör det klart att eftersom vi använder avancerad teknik, utrustning och tjänster kan det uppstå fel som ligger bortom vår kontroll samt att tekniska fel i hårdvara, programvara och relaterade tjänster kan uppstå.

I detalj

Allmänt

 • Fjällcom hyr ut utrustning för satellitkommunikation samt utvecklar och driver en egen internetapplikation, mobilapplikation och webbplats för kunders användning.
 • Fjallcoms datahanteringspolicy finns att läsa på vår webbplats:  https://satellitesos.com/privacy.php

Satellitenheter

 • Följande villkor är avsedda att klargöra Fjällcoms beroende av de tjänster och satellitkommunikationsenheter (t.ex. Garmin, Iridium, Inmarsat, Globalstar och mer) som tillhandahålls av tillverkarna.
 • Fjällcom är inte tillverkaren av de enheter som hyrs ut. Utrustningen köps in från olika internationella företag.
 • Fjällcom köper enheter, tillbehör, supporttjänster, medföljande applikationer och alla relaterade artiklar och tjänster relaterade till att enheten fungerar korrekt från olika tillverkare. Företaget Fjällcom ansvarar inte för problem som kan orsakas av generiska funktionsfel i enheten, programfel på tillverkarsidan och andra oväntade problem i enheten som kan uppstå under uthyrningen.
 • Fjällcom ansvarar inte för problem som kan uppstå på grund av ändringar och uppdateringar gjorda av olika tillverkare inom hårdvara och mjukvara.
 • Fjällcom tillhandahåller enheten efter testning genom att skicka ett meddelande och bekräfta framgången för sändningen, mottagningssystemet och presentationen i systemet.
 • Fjällcom ansvarar inte för tillgänglighet av kommunikation, bristande leverans av meddelanden eller misslyckande med att visa platser eller andra fel till följd av felaktig funktion hos enheten och infrastrukturen som den tillhandahåller
 • Fjällcom ansvarar inte för fel i kommunikationen och tekniska problem som härstammar från användning av enheten och miljöförhållanden (drift som ej fungerar enligt tillverkarens instruktioner eller instruktioner från Fjällcom, fukt, sand, fysisk skada, väder, topografi etc...)
 • Om ett fel upptäcks i enheten är användaren ansvarig för att återlämna enheten till Fjällcoms representant för inspektion. Om enheten visar sig vara defekt kommer användaren att få en alternativ enhet.

Tillgänglighet av satellitenheter

 • Följande villkor är avsedda att klargöra Fjällcoms beroende av satellitföretagens tjänster.
 • Eftersom Fjällcom inte äger satellitnätet och företaget köper olika tjänster från satellitföretagen, samt är beroende av dem för leverans av tjänsten, kan de inte garantera tillgängligheten av tjänsten.
 • Fjällcom köper satellitkommunikationstjänsterna dagligen, månadsvis eller årligen från satellitföretagen som förklarar tillgängligheten för kommunikation. Fjällcom ansvarar inte för otillgängligheten av satellitkommunikation, vare sig på kort eller lång sikt, och övervakar inte rutinmässigt tillgängligheten av kommunikationstjänster.

Hemsida, TrackLog-app och mobilapp

 • Fjällcom ger möjlighet att lagra platser och meddelanden i en databas, visa platser och meddelanden och distribuera meddelanden till distributionslistor.
 • Fjällcom använder externa tjänster för att skicka och ta emot meddelanden och ansvarar inte för fel på grund av bristande tillgänglighet eller felaktig funktion hos relevanta externa tjänsteleverantörer (inklusive e-postdistribution, textmeddelanden, e-posttjänster etc.).
 • För att spara, visa och distribuera meddelanden och platser använder Fjällcom externa servrar och datatjänster med höga internationella standarder med professionell hantering och säkerhetskopiering. Fjällcom ansvarar inte för fel som orsakas av bristande tillgänglighet av servrar och databaser.

Fjällcoms tillgänglighet vid kundservice

 • Följande villkor är avsedda att klargöra ett litet företags beroende av telefonsystemet och de bemannade svarscentralerna för att kunna möjliggöra tillgänglighetför sina kunder 24 timmar om dygnet.
 • Fjällcom upprätthåller en kontinuerligt kommunikation med kund 24 timmar om dygnet, ett externt 24-timmars callcenter och ett extra reservcenter för att svara på inkommande SOS.
 • Trots de många säkerhetskopiorna beror Fjällcoms förmåga att ge ett svar på telefonsamtal 24 timmar om dygnet på tillgången av externa tjänster som anges ovan samt den tekniska tillgängligheten för mobilnätet, växelsystemet och mobiltelefonerna. Fjällcom ansvarar inte för dess representants otillgänglighet på grund av ett problem med de externa tjänsteleverantörerna eller ett tekniskt fel.

Räddningsinsatser

 • Följande villkor är avsedda att klargöra Fjällcoms beroende av de tjänster som försäkringsbolagen och de olika räddningsenheterna tillhandahåller.
 • Det är användarens eget ansvar att se till att den personlig försäkringen är lämplig för den aktivitet som faktiskt utförs när enheten hyrs av Fjällcom.

Skador på enheten, förseningar vid retur av enhet och ytterligare villkor

 • I händelse av förlust eller skada på enheten eller tillbehören förbehåller sig Fjällcom rätten att samla in de belopp som visas i prislistan som publiceras på företagets webbplats.
 • Det är användarens ansvar att returnera enheten till Fjällcom i slutet av hyresperioden. Fjällcom förbehåller sig rätten att debitera ytterligare dagar i händelse av en okoordinerad försening med att returnera enheten till det pris som annonseras på webbplatsen, i hyresblanketten och i de olika dokument som används för att beställa enheten.
 • Fjällcom förbehåller sig rätten att ta betalt för samtalstid eller data och meddelanden som konsumeras i enlighet med hyresvillkoren för den enhet som anges i prislistan på webbplatsen, i hyresblanketten och i de olika dokument som används för att beställa enheten.
 • Fjällcom hyr satellitkommunikationsutrustning för global användning, oavsett vilken destination som anges i beställningsformuläret eller någon skriftlig eller muntlig information som ges till Fjällcoms representanter. Det är hyresgästens ansvar att säkerställa att användningen av satellitenheten är laglig i det land där den ska användas. Fjällcom kontrollerar inte lagenligheten av satellitkommunikation i olika länder och kan inte hållas ansvarig för några klagomål eller åtgärder som vidtas av myndigheterna i det land där användaren använder enheten. Fjällcom förbinder sig inte att informera sina kunder om lagenligheten av användningen av satellitenheter i olika länder. För allmän information men utan skyldighet från Fjällcoms sida — vissa länder där det kan finnas oro eller information om att användning av satellitkommunikation är förbjuden eller kräver särskilt godkännande: Israel, Indien, Nordkorea, Kuba, Burma, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Sri Lanka, Ryssland, Tchad, Jordanien.
+46-77 5888191
Förnamn
Efternamn
E-post
Telefon
Meddelande
Skicka
Bearbetning
Vänta medan vi behandlar din förfrågan